پس از توليد برنامه موبايل سمت كاربران ، نسخه ios و اندرويد سمت مديريت و گروهها نيز توسط تيم برنامه نويسي انديشكده توليد و ارائه گرديد.