اخبار


ارتقاي محصول رايا مدرسه

كاربردي جديدي به بخش آزمونهاي برخط چندگزينه اي و تشريحي ( 18 آبان 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روز رساني در بخش همكاري ( 24 شهريور 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روزرساني نمايش تصاوير اسلايدي در سايت (17 مرداد 1400)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

تكميل و به روزرساني آزمون تشريحي ( 10 خرداد 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روز رساني بخش تكاليف (18 بهمن 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش تكاليف بر خط ( آنلاين ) و تصحيح آن ( 7 بهمن 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكانات جديد به بخش آزمون تشريحي (4 بهمن 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن موضوعاتي به بخش پيش ثبت نام ( 25 دي 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن تصحيح برگه هاي آزمون دانش آموزان توسط دبير (17 دي 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش جديد در آزمون هاي آنلاين ( 14 دي 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد در بخش آزمون آنلاين تشريحي ( 8 دي 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد در بخش مديريت آزمون آنلاين ( 29 آذر 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

فعال كردن بستر امن https براي سايت ( 22 آذر 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن سرورهاي جديد ( 6 مرداد 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديدي به بخش فرم ساز ( 21 تير 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن مورد جديد به بخش پيش ثبت نام (5 تير 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن متا و كد ارزيابي گوگل در قسمت تماس با ما ( 2 تير 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن آزمون آنلاين تشريحي ( 25 ارديبهشت 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخشي جهت دريافت مطالب ارسالي كاربران ( 26 اسفند 1398 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخشي به قسمت كارنامه ها ( 4 بهمن 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جدي در قسمت چاپ برگه هاي امتحاني ( 27 آذر 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن جلوگيري از تكرار كد ملي در فرم ها(5 مرداد 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن به بخش ثبت اطلاعات دانش آموز( 31 تير 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن اطلاعات تكميلي در بخش دانش آموز ( 8 خرداد 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

طراحي قالب هاي جديد ( 3 خرداد 1398)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن گزارش هاي نموداري در بخش هاي ديگر ( 17 فروردين 1397 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن گزارش هاي نموداري به بخش هاي مختلف مديريت ( 6 بهمن 1397 )
ارتقاي محصول اپليكيشن رايا مدرسه

توليد برنامه موبايل سمت مديريت و گروهها ( 1 بهمن 1397 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

تكميل و ارائه نسخه ios اپليكيشن رايا مدرسه (15 دي 1397)
ارتقاي بخش ارسال پيامك

مخفي كردن پبيامك هاي ارسالي ( 17 آذر 1397 )